Skip to content
Home » Transport » Przepisy Celne » Co nie podlega odprawie celnej?

Co nie podlega odprawie celnej?

Odprawa celna jest jednym z ważnych procesów przywozu i wywozu towarów, który ma na celu stwierdzenie ich zgodności z przepisami celnymi oraz pobranie ewentualnych opłat. Jednak istnieją pewne kategorie towarów, które nie podlegają odprawie celnej.

Towary niepodlegające odprawie celnej

Istnieje kilka rodzajów towarów, które są zwolnione z obowiązku odprawy celnej:

 1. Towary o wartości niewielkiej: W przypadku towarów o niewielkiej wartości, poniżej ustalonego limitu, często nie jest wymagana odprawa celna. Granica wartości może się różnić w zależności od kraju i rodzaju towarów.
 2. Towary objęte zwolnieniem: Istnieją pewne kategorie towarów, które są zwolnione z opłat celnych. Przykładem mogą być leki na receptę, materiały edukacyjne czy dobra humanitarne.
 3. Towary tranzytowe: Towary, które są przewożone przez terytorium kraju tylko w celu dostarczenia ich do innego kraju, mogą być zwolnione z odprawy celnej.
 4. Towary objęte umowami międzynarodowymi: Niektóre kategorie towarów są objęte umowami międzynarodowymi, które określają zwolnienie z odprawy celnej. Przykładem mogą być towary związane z badaniami naukowymi czy kulturą.

Znaczenie wyłączeń od odprawy celnej

Wyjątki dotyczące odprawy celnej mają duże znaczenie zarówno dla importerów, jak i eksporterów. Zwolnienie z odprawy celnej dla niektórych towarów może ułatwić i przyspieszyć proces importu lub eksportu. Oznacza to również mniejsze koszty oraz mniejszą ilość formalności administracyjnych.

Jednak ważne jest zauważenie, że wyłączenia od odprawy celnej nie oznaczają, że towar jest całkowicie wolny od kontroli. Nadal mogą obowiązywać inne regulacje i ograniczenia, które należy spełnić.

Wyłączenia od odprawy celnej mogą zmieniać się w czasie, dlatego zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi organami celnymi lub doradcami, aby upewnić się co do obowiązujących przepisów.

Dokładna wiedza na temat towarów, które nie podlegają odprawie celnej, jest niezwykle ważna dla osób prowadzących działalność importowo-eksportową. Umożliwia ona sprawniejsze i bardziej efektywne przeprowadzenie procesu odprawy celnej.

Kiedy nie trzeba odprawy celnej?

Niektóre towary są zwolnione z obowiązku odprawy celnej. Oto lista najważniejszych przypadków:

 1. Towary przesyłane pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W przypadku przemieszczania się towarów pomiędzy krajami UE, nie jest wymagana odprawa celna, ponieważ UE stanowi jednolity obszar celny.
 2. Towary o niskiej wartości. W niektórych przypadkach, towary o niskiej wartości mogą być zwolnione z odprawy celnej. Wartość ta różni się między państwami i ustalona jest przez odpowiednie instytucje.
 3. Towary o charakterze osobistym. Jeżeli towar jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie będzie używany w celach komercyjnych ani handlowych, nie jest konieczna odprawa celna.

Niezależnie od tych wyjątków, istnieją również sytuacje, w których należy zgłosić towary na odprawę celną, ale nie podlegają one opłatom celno-składkowym. Przykłady towarów, w których przypadku nie pobiera się opłat celnych, to:

 • Próbki handlowe i reklamowe
 • Towary importowane przez organizacje charytatywne
 • Towary przeznaczone na cele naukowe, badawcze lub edukacyjne

“W przypadku wątpliwości dotyczących konieczności odprawy celnej, warto skonsultować się z odpowiednim urzędem celno-skarbowym.”

Aby dowiedzieć się więcej o tym, które towary podlegają odprawie celnej oraz jakie warunki należy spełnić, warto zapoznać się z aktualnymi przepisami prawnymi lub skonsultować się z doradcą celno-skarbowym.

Tabela: Przykłady zwolnionych towarów

TowarStatus
Książki i czasopismaZwolnione
Leki na receptęZwolnione
Żywność dla niemowlątZwolnione

Jak ominąć opłaty celne?

1. Dokładnie sprawdź, co podlega opłatom celnym

Przed próbą uniknięcia opłat celnych, ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, jakie towary podlegają takim opłatom. Istnieją różne kategorie produktów, które mogą być zwolnione z opłat lub mielić niższe opłaty w zależności od ich pochodzenia, wartości lub celu importu. Pamiętaj, że podrobione lub nielegalne towary również podlegają karom i sankcjom, więc unikaj kupowania takich produktów.

2. Korzystaj z preferencyjnych umów handlowych

Polska ma podpisane umowy handlowe z wieloma krajami, które mogą umożliwić obniżenie lub zniesienie opłat celnych na niektóre produkty. Przed importem towarów sprawdź, czy możesz skorzystać z preferencji, które zostały ustalone w ramach takich umów.

3. Dokonuj zakupów w Unii Europejskiej

Jeśli jesteś w Polsce i chcesz uniknąć opłat celnych, rozważ dokonywanie zakupów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W ramach UE istnieje swobodny przepływ towarów, co oznacza, że ​​nie będzie trzeba płacić opłat celnych ani podatku VAT. Jednak warto pamiętać o dopuszczalnej ilości towarów, które można przewozić bez opłat.

4. Zdeklaruj towary odpowiednio

W przypadku importu towarów do Polski ważne jest, aby dokonać odpowiedniej deklaracji celnej. Upewnij się, że podajesz prawdziwą wartość towarów i dostarczasz wszystkie wymagane dokumenty celne. Nieprawdziwe lub niepełne informacje mogą prowadzić do konsekwencji prawnych.

5. Skorzystaj z procedury składania celnego

Jeśli Twoje towary są przeznaczone do dalszej obróbki lub sprzedaży, możesz skorzystać z procedury składania celnego. Dzięki temu będziesz mógł odroczyć lub uniknąć płacenia opłat celnych do czasu zakończenia procesu. Jednak taka procedura wymaga spełnienia określonych warunków i formalności.

6. Konsultuj się z profesjonalistami

Unikanie opłat celnych może być trudne i skomplikowane. Dlatego warto skonsultować się z profesjonalistami w dziedzinie celnej lub prawniczą, którzy pomogą Ci w zrozumieniu zasad i pomogą w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla Twojej sytuacji.

Kiedy towar jest zwolniony z cła?

1. Odprawa celna

W procesie odprawy celnej, towar podlega sprawdzeniu przez odpowiednie organy celne w celu ustalenia jego wartości i statutu celno-podatkowego. Przewóz towarów przez granice międzynarodowe wiąże się z różnymi przepisami celno-podatkowymi, które muszą być przestrzegane.

2. Zwolnienie z cła

Niektóre towary mogą być zwolnione z opłat celnych, co oznacza, że nie trzeba płacić dodatkowych opłat przy ich importowaniu lub eksportowaniu. Zwolnienie z cła może dotyczyć określonych kategorii towarów lub sytuacji, takich jak:

 • Przesyłki o niskiej wartości – niektóre kraje umożliwiają zwolnienie z cła dla przesyłek o niewielkiej wartości, na przykład poniżej określonej kwoty.
 • Towary dla celów naukowych – niektóre towary, takie jak próbki laboratoryjne czy materiały badawcze, mogą być zwolnione z cła, jeśli są przeznaczone do celów naukowych.
 • Pomoc humanitarna – w przypadku dostarczania pomocy humanitarnej do kraju, towary mogą być zwolnione z cła w celu ułatwienia ich dostarczenia.
 • Transakcje w ramach Unii Europejskiej – towar przemieszczany między krajami Unii Europejskiej może być zwolniony z cła, ponieważ obowiązują zasady swobodnego przepływu towarów wewnątrz unii.

3. Wyjątki

Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne ograniczenia i wyjątki od zwolnień celnych. Niektóre towary, takie jak narkotyki, broń palna czy materiały wybuchowe, są zawsze objęte kontroli celno-podatkowej i nie podlegają zwolnieniu z cła. Ponadto, zwolnienia mogą być również odwołane lub ograniczone w zależności od specyficznych przepisów danego kraju.

4. Podsumowanie

Kiedy towar jest zwolniony z cła zależy od wielu czynników, takich jak wartość przesyłki, jej przeznaczenie oraz obowiązujące przepisy celno-podatkowe. W przypadku wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi organami celno-podatkowymi lub skorzystać z profesjonalnych usług doradczych, aby upewnić się, czy dany towar podlega opłatom celno-podatkowym czy też może zostać zwolniony z cła.

“Zwolnienie z cła może być korzystne zarówno dla importerów, jak i eksporterów, ponieważ pozwala zaoszczędzić dodatkowe koszty przy przekraczaniu granic międzynarodowych.”

TowaryZwolnione z cła
KsiążkiTak
Środki medyczneTak
Broń palnaNie
0 0 głosy
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 Comments
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Zakomentuj!x