Skip to content
Home » Transport » Przepisy Celne » Kto płaci cło nabywca czy odbiorca?

Kto płaci cło nabywca czy odbiorca?

Pytanie o to, kto ponosi koszty cła – nabywca czy odbiorca – jest często zadawane w kontekście międzynarodowego handlu. Cło to dodatkowy podatek, który nakładany jest na towary importowane i eksportowane między państwami. Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj towaru, umowa handlowa między stronami i obowiązujące przepisy celne.

Jakie są różnice między cłem dla nabywcy a cłem dla odbiorcy?

Różnica między cłem dla nabywcy a cłem dla odbiorcy dotyczy tego, kto jest odpowiedzialny za uregulowanie podatku celnych. Podstawową zasadą jest to, że towar podlegający cłom musi zostać odprowadzony przez jedną ze stron transakcji, która jest zobowiązana do jego opłacenia. Istnieją dwie główne metody wymiany towarów międzynarodowych:

 1. Sposób DDP (Delivered Duty Paid) – towar dostarczany jest przez sprzedawcę, który ponosi koszty cła. Oznacza to, że sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne związane z przemieszczeniem towaru przez granicę. Nabywca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z cłem. Jest to najwygodniejsza droga dla nabywcy, ale wymaga od sprzedawcy większego zaangażowania finansowego.
 2. Sposób DAP (Delivered at Place) – towar dostarczany jest przez sprzedawcę do określonego miejsca przeznaczenia, ale cło i inne opłaty celne są opłacane przez odbiorcę. W tym przypadku, cło staje się odpowiedzialnością nabywcy, który musi uregulować wszelkie zobowiązania celne. Oznacza to, że nabywca może ponieść dodatkowe koszty związane z cłem, takie jak opłaty manipulacyjne czy podażowe.

Warto również zwrócić uwagę, że obowiązek płatności cła może wynikać z umowy handlowej między stronami. Jeśli tak jest, to strony mogą ustalić, kto dokładnie ponosi koszty cła.

Jakie czynniki wpływają na wybór, kto będzie płacił cło?

Decyzja, kto będzie płacił cło, jest podejmowana na różnych etapach procesu importu lub eksportu towarów. Kilka czynników może mieć wpływ na tę decyzję:

 • Umowa handlowa: W umowie handlowej między stronami może być zapisane, kto jest odpowiedzialny za opłacenie cła. Wartością dodaną jest jasna i precyzyjna klauzula, która wyraźnie określa te informacje.
 • Rodzaj towaru: Niektóre kraje mogą mieć specjalne przepisy dotyczące importu i eksportu pewnych towarów. Może się zdarzyć, że dany towar podlega cełom dodatkowym, które mogą być opłacone przez nabywcę.
 • Przepisy celne: Każde państwo ma swoje przepisy celne, które określają, jakie opłaty muszą zostać uregulowane. Przepisy te mogą różnić się w zależności od kraju i rodzaju towaru, co ma wpływ na odpowiedzialność za cła.

“Decyzję dotyczącą płatności cła powinny podejmować strony transakcji na podstawie indywidualnych ustaleń, umowy handlowej oraz obowiązujących przepisów celnych.”

Ile wynosi cło spoza UE?

Wartość cła i procedury importowe

Jeśli zamawiamy towary spoza Unii Europejskiej, musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia cła przy przekraczaniu granicy. Wysokość cła jest uzależniona od wartości towaru oraz obowiązujących stawek celnych.

Stawki celne

Stawki celne są ustalane przez Unijny Kodeks Celny i różnią się w zależności od rodzaju towaru. Aby sprawdzić dokładną stawkę celną, warto skonsultować się z odpowiednim źródłem, takim jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działach Celnych (CEIDG) albo strona internetowa Urzędu Celno-Skarbowego.

Ograniczenia i zwolnienia

Niektóre towary mogą podlegać ograniczeniom lub być zwolnione z opłaty cła. Przykłady towarów zwolnionych z cła to leki na receptę, niektóre produkty spożywcze czy materiały medyczne. Warto przed zakupem sprawdzić, czy dany towar podlega tym wyjątkom.

Obliczanie cła

Aby obliczyć wysokość cła, należy wziąć pod uwagę wartość towaru oraz odpowiednią stawkę celna. Na podstawie tych danych można obliczyć kwotę, którą trzeba zapłacić przy przekraczaniu granicy.

Kto płaci cło – nabywca czy odbiorca?

Nabywca, czyli osoba zamawiająca towar spoza UE, jest zobowiązana do zapłacenia cła. W praktyce rozliczenie cła może odbywać się na kilka różnych sposobów. Nabyte towary mogą zostać zatrzymane przez służby celne, a następnie zlecenie opłacenia cła może zostać przekazane nabywcy lub odbiorcy towaru.

Gdzie zapytać o cło?

1. Urząd Celny

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące cła, najlepiej zgłosić się do najbliższego urzędu celno-skarbowego. To tam znajdziesz odpowiedzi na większość swoich pytań dotyczących procedur celnych oraz płatności.

2. Internet

Wielu urzędów celnych ma również strony internetowe, na których można znaleźć informacje dotyczące cel, opłat i procedur celnych. Przeszukaj strony internetowe odpowiednich urzędów w swoim kraju, aby uzyskać potrzebne informacje.

3. Centrum Informacyjne Unii Europejskiej

Jeśli dokonujesz importu lub eksportu towarów w obrębie Unii Europejskiej, warto skontaktować się z Centrum Informacyjnym Unii Europejskiej w celu uzyskania informacji dotyczących cła. Mają oni szeroką wiedzę na temat zasad i przepisów dotyczących handlu wewnątrzunijnego.

4. Konsultanci celni

Jeśli masz bardziej skomplikowane pytania dotyczące cła, możesz również skonsultować się z profesjonalistami zajmującymi się sprawami celno-podatkowymi. Istnieją konsultanci celni, którzy specjalizują się w udzielaniu porad i pomocy w zakresie cel i procedur celnych.

5. Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów może również być dobrym źródłem informacji dotyczących cła. Skontaktuj się z odpowiednim działem w Ministerstwie Finansów w swoim kraju, aby uzyskać potrzebne informacje.

6. Przedstawiciel handlowy

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i masz pytania dotyczące cła w kontekście handlu międzynarodowego, skontaktuj się z przedstawicielami handlowymi w ambasadach lub konsulatach krajów, z którymi prowadzisz handel. Często mają oni wiedzę na temat zasad i opłat celnych obowiązujących w ich kraju.

7. Biuro usług celnych

Biura usług celnych oferują szeroki zakres usług związanych z przygotowaniem dokumentacji celnej i pomocą w rozliczeniach celnych. Jeśli prowadzisz biznes i potrzebujesz pomocy w obszarze cel, może warto skonsultować się z takim biurem.

8. Inne firmy importowo-eksportowe

Firmy zajmujące się importem i eksportem towarów mają często doświadczenie w sprawach celnych. Jeśli znasz taką firmę, możesz skonsultować się z nimi w celu uzyskania informacji i porad dotyczących cła.

9. Grupy dyskusyjne i fora internetowe

W sieci istnieją również różnego rodzaju grupy dyskusyjne i fora internetowe, gdzie można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących cła. Dołącz do takiej grupy lub forum i zadaj swoje pytania – być może ktoś tam będzie w stanie pomóc.

10. Biuro Informacyjne Urzędu Celnego

W niektórych krajach istnieją biura informacyjne urzędów celnych, które udzielają szczegółowych informacji na temat cel i procedur celnych. Skontaktuj się z takim biurem, aby uzyskać pomoc i wyjaśnienia.

Kiedy cło a kiedy akcyza?

Cło

Cło jest jednym z rodzajów podatków nakładanych na towary importowane do kraju. Jest to opłata pobierana przez państwo od nabywcy lub odbiorcy towarów w momencie ich przekroczenia granicy. Cło ma na celu ochronę rodzimego rynku przed tanimi importowanymi produktami oraz stymulację produkcji krajowej.

Cło jest pobierane w zależności od wartości towaru, jego rodzaju oraz kraju pochodzenia. Obowiązek zapłaty cła spoczywa na nabywcy lub odbiorcy towarów, a nie na sprzedawcy. W przypadku importu towarów do Polski, cło płaci się przy ich wprowadzeniu na terytorium kraju.

Akcyza

Akcyza natomiast to podatek nakładany na określone produkty, takie jak alkohol, tytoń, paliwo, czy samochody. Jest to opłata dodatkowa, która ma na celu regulację spożycia tych towarów oraz generowanie dodatkowych dochodów dla państwa.

Akcyza pobierana jest zarówno od producentów, jak i od nabywców tych produktów. W przypadku akcyzy od alkoholu czy tytoniu, opłata ta pobierana jest już na etapie produkcji i dystrybucji. Natomiast w przypadku akcyzy od paliwa czy samochodów, to nabywca płaci tę opłatę przy zakupie.

Co to jest procedura 4000?

Procedura 4000 jest jednym z rodzajów procedur celnych, które stosowane są w Unii Europejskiej. Jest to specjalny rodzaj procedury, który ma na celu ułatwienie przepływu towarów przez granice, zwiększenie efektywności oraz ograniczenie kosztów dla przedsiębiorców.

Jak działa procedura 4000?

Procedura 4000 dotyczy zarówno importu, jak i eksportu towarów. Jej zastosowanie pozwala na dokonanie zgłoszenia celnego na specjalnym formularzu, który zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące towaru oraz transakcji.

Przedsiębiorca, który korzysta z procedury 4000, ma możliwość składania zgłoszeń celnych w sposób elektroniczny, co znacznie ułatwia i przyspiesza cały proces. Po zgłoszeniu towaru, następuje sprawdzenie jego zgodności z wymaganiami celno-skarbowymi.

Zalety korzystania z procedury 4000:

 1. Mniejsze koszty i zwiększona efektywność – przedsiębiorcy, którzy regularnie importują lub eksportują towary, mogą zaoszczędzić wiele czasu i środków korzystając z procedury 4000.
 2. Ułatwienia administracyjne – elektroniczne składanie zgłoszeń celnych znacznie upraszcza cały proces i eliminuje konieczność papierowej dokumentacji.
 3. Szybszy przepływ towarów – dzięki procedurze 4000, towar może być odprawiony szybciej niż w przypadku tradycyjnych procedur celnych.

Czy każdy przedsiębiorca może skorzystać z procedury 4000?

Nie, procedura 4000 jest dostępna tylko dla przedsiębiorców, którzy spełniają określone kryteria i wymogi dotyczące ich działalności oraz bezpieczeństwa.

Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z procedury 4000 powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami oraz skonsultować swoje potrzeby z urzędem celno-skarbowym. Procedura ta może przynieść wiele korzyści, jednak należy pamiętać, że wiąże się również z pewnymi zobowiązaniami, które należy spełnić.

Jak ominąć VAT z USA?

Czym jest VAT?

VAT (Value Added Tax), czyli podatek od wartości dodanej, jest podstawowym podatkiem obowiązującym w Unii Europejskiej. Jest on płacony przez konsumentów przy zakupie towarów i usług. VAT jest również stosowany w innych krajach na całym świecie.

Kiedy płaci się VAT przy importowaniu towaru z USA?

Przy imporcie towaru z USA do Polski, nabywca towaru jest zobowiązany do zapłacenia VAT-u. Oznacza to, że osoba kupująca towar z USA musi uiścić podatek VAT w momencie, gdy towar zostaje dostarczony do kraju.

Jak uniknąć płacenia VAT z USA?

Istnieje kilka sposobów, aby uniknąć płacenia VAT przy imporcie towarów z USA:

 1. Wykorzystaj procedurę odwrotnego obciążenia VAT – W przypadku importu towaru, jeśli jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce, możesz skorzystać z procedury odwrotnego obciążenia VAT. Dzięki temu towar zostanie zwolniony z obowiązku opłacania VAT-u przy imporcie.
 2. Wybierz przesyłkę o niskiej wartości – Jeśli wartość towaru, który zamawiasz z USA, jest niewielka, istnieje szansa, że przepisy celne nie będą nakładać na niego VAT-u. Warto jednak pamiętać, że istnieje limit wartościowy, powyżej którego VAT staje się obowiązkowy.
 3. Korzystaj z usług pośredników logistycznych – Firmy zajmujące się międzynarodowymi przesyłkami często posiadają specjalne umowy i procedury, które pozwalają uniknąć płacenia VAT przy imporcie towarów z USA. Możesz skorzystać z ich usług, aby zaoszczędzić na kosztach podatkowych.

Pamiętaj o konsekwencjach

Należy pamiętać, że próba uniknięcia płacenia VAT-u może prowadzić do naruszenia prawa i poważnych konsekwencji prawnych. Zawsze zaleca się konsultację z ekspertem przed podejmowaniem działań mających na celu uniknięcie płacenia VAT przy imporcie towarów z USA.

Unikanie płacenia VAT-u może być nielegalne i prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Zawsze skonsultuj się z profesjonalistą przed podjęciem takiej decyzji.

0 0 głosy
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 Comments
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Zakomentuj!x