Skip to content
Home » Transport » Co to znaczy kabotaż?

Co to znaczy kabotaż?

Co to znaczy kabotaż?

Kabotaż to termin, który odnosi się do przewozów krajowych wykonywanych przez pojazd zarejestrowany za granicą. Inaczej mówiąc, to przemieszczanie towarów lub osób wewnątrz kraju przez transportowiec zagraniczny. W Polsce kabotaż w transporcie drogowym regulują przepisy Unii Europejskiej.

Jakie są zasady kabotażu?

Zgodnie z przepisami UE, przewozy kabotażowe są dozwolone, ale tylko w ograniczonym zakresie. Konkretnie, przewoźnicy zagraniczni mogą wykonywać trzy przewozy kabotażowe w ciągu siedmiu dni pobytu na terenie kraju, po zakończeniu przewozu międzynarodowego. Zasady kabotażu określają, ile razy i w jakim czasie przewoźnik zagraniczny może dokonywać przewozów wewnątrzkrajowych na terenie kraju, do którego przyjechał.

Oto kilka podstawowych zasad kabotażu:

 1. Liczba kabotaży: W Unii Europejskiej, przewoźnik zagraniczny może wykonać maksymalnie trzy przewozy kabotażowe w ciągu 7 dni od zakończenia przewozu międzynarodowego.
 2. Okresy czasowe: Okres czasowy 7 dni nie rozpoczyna się na nowo w przypadku kolejnego przewozu międzynarodowego. Oznacza to, że przewoźnik zagraniczny musi poczekać, aż minie 7 dni od zakończenia przewozu międzynarodowego, zanim będzie mógł wykonać kolejne trzy przewozy kabotażowe.
 3. Typ przewozu: Kabotaż jest dozwolony tylko w przypadku przewozów towarów, a nie osób.
 4. Licencje: Przewoźnik zagraniczny musi posiadać ważne licencje i pozwolenia, aby dokonywać kabotażu na terenie danego kraju.
 5. Warunki pracy: Przewoźnik zagraniczny musi przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców, jak również przepisów dotyczących bezpieczeństwa drogowego i przewozu towarów.
 6. Zgodność z umową: Przewoźnik zagraniczny musi przestrzegać umów międzynarodowych i lokalnych przepisów dotyczących przewozu towarów.

Czy kabotaż jest legalny?

Tak, kabotaż jest legalny, o ile jest zgodny z przepisami UE i krajowymi przepisami prawa. W Polsce, jednym z warunków przewozu kabotażowego jest posiadanie właściwych dokumentów i uprawnień. Nieprzestrzeganie tych przepisów grozi surowymi sankcjami, w tym utratą licencji przewozowej.

Jakie są korzyści i wady kabotażu?

Kabotaż może być korzystny zarówno dla przewoźników, jak i dla klientów. Przede wszystkim, przewozy kabotażowe są tańsze niż międzynarodowe, ponieważ nie wymagają dodatkowych formalności celnych. Z drugiej strony, kabotaż może wpłynąć negatywnie na krajowe rynki transportowe, a także na wynagrodzenia pracowników branży. Oto tabela przedstawiająca główne korzyści i wady kabotażu:

Korzyści:

 • Obniżenie kosztów transportu: przewoźnicy mogą uniknąć kosztów pustych przejazdów i oszczędzać na kosztach paliwa oraz innych kosztach związanych z transportem.
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych: wykorzystanie już dostępnych środków transportu wewnątrz kraju przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
 • Krótsze czasy dostaw: przewozy kabotażowe są zwykle krótsze niż przewozy międzynarodowe, co oznacza, że czas dostawy może być krótszy.

Wady:

 • Konkurencja z lokalnymi przewoźnikami: przewoźnicy kabotażowi rywalizują z lokalnymi przewoźnikami, co może prowadzić do frustracji i konfliktów.
 • Złamanie zasad kabotażu: przewoźnicy zagraniczni mogą łamać zasady kabotażu i wykonywać więcej przewozów, niż jest dozwolone przez przepisy, co może prowadzić do nieuczciwej konkurencji.
 • Ograniczenia w krajach UE: niektóre kraje UE mają surowsze przepisy dotyczące kabotażu, co może utrudniać wykonywanie przewozów kabotażowych.
 • Zwiększone obciążenie infrastruktury: większa ilość pojazdów na drogach może prowadzić do zwiększenia zanieczyszczenia i przeciążenia infrastruktury drogowej.

W każdym przypadku korzyści i wady kabotażu zależą od wielu czynników, takich jak branża, kraje, które są objęte przewozami kabotażowymi, a także konkurencja z lokalnymi przewoźnikami.

Czy kabotaż wpływa na środowisko?

Tak, przewozy kabotażowe mogą wpływać na środowisko, zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. Z jednej strony, kabotaż może pomóc w zmniejszeniu liczby pustych przejazdów, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Ponadto, kabotaż może pomóc w ograniczeniu liczby pojazdów na drogach, co zmniejsza przeciążenie infrastruktury drogowej i związane z tym zanieczyszczenia powietrza.

Z drugiej strony, przewozy kabotażowe mogą prowadzić do zwiększonego zanieczyszczenia powietrza i hałasu, zwłaszcza w obszarach miejskich, gdzie ruch jest już dużo większy. Dodatkowo, konkurowanie z lokalnymi przewoźnikami w przewozach kabotażowych może prowadzić do zwiększenia liczby pojazdów na drogach, co zwiększa zanieczyszczenie i przeciążenie infrastruktury drogowej.

Ważne jest, aby przewoźnicy kabotażowi i władze regulujące ten rodzaj transportu podejmowali odpowiednie kroki w celu zminimalizowania negatywnych skutków kabotażu na środowisko. W tym celu, mogą one stosować bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska technologie oraz zachęcać do stosowania bardziej ekologicznych środków transportu, takich jak pociągi czy kontenery drobnicowe.

Czy możemy uniknąć kabotażu?

Wiele organizacji i instytucji, w tym Unia Europejska, stara się unikać lub ograniczać kabotaż w transporcie. Jednym z pomysłów jest promowanie lokalnych lub regionalnych rynków transportowych, które nie wymagają dojazdu z zagranicy. Innym podejściem jest rezygnacja z kabotażu na rzecz transportu kolejowego lub morskiego.

Jakie są trendy w kabotażu?

W ostatnich latach obserwujemy wzrost przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu, w 2019 roku przewozy kabotażowe stanowiły około 10% wszystkich przewozów drogowych w UE. Trend ten wynika przede wszystkim z liberalizacji rynków transportowych w UE oraz zwiększenia liczby przewoźników zagranicznych działających na krajowych rynkach.

Podsumowanie

Kabotaż to istotna kwestia w branży transportowej, która wpływa na wiele aspektów życia społecznego i gospodarczego. Choć przewozy kabotażowe są dozwolone i w pewnym stopniu korzystne, należy zwrócić uwagę na ich wpływ na środowisko i krajowe rynki transportowe. Warto również szukać alternatywnych rozwiązań, które pozwolą uniknąć kabotażu i promować lokalne rynki transportowe.

0 0 głosy
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 Comments
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Zakomentuj!x